Risliden / Barlidens FVO

Norsjö

I Maratjärn planteras regnbåge, öring, röding och harr in utöver naturliga bestånd av abborre och lake. I Klippträsken finns gädda, abborre och lake och i de strömmande vattnen finns dessutom öring och harr. Fiskekort löses i fiskekortsautomaten placerad vid Maratjärn.